Artist statement  
     
  Knowledge of of nature's complexity and environmental sustainability is important, especially when we see  
  the influence our lifestyle has on our environment. In my work I want the nature to be present when I  
  search for new forms of sensibility.  
  In my ongoing project I am exploring the Norwegian mosses. I use the mosses both as a limited focus  
  area and as a concrete representation of nature. This gives me a framwork to work within and leads me  
  into new ways to create art. The expression alternates between the figurative and the abstract.  
     
     
     
  Kort om mitt arbeid  
     
  Kunnskap om naturens kretsløp og miljøets bærekraft er av avgjørende betydning, når vi ser den  
  innflytelsen vår livsstil har for våre omgivelser. I mitt arbeid leter jeg etter nye veier til å forstå og oppleve  
  natur.  
  I mitt pågående prosjekt har jeg tatt for meg norske mosearter og bruker disse som et  
  omdreiningspunkt og som en konkret representasjon av natur. Dette gir meg en arbeidsramme og fører  
  meg inn i en begrenset form som tvinger frem nye tilnærmingsmåter. Uttrykket veksler mellom det  
  figurative og det abstrakte.  
     
     
     
     
  Back